top of page

Transformatie Coachen & Counselen

(persoonlijk leiderschap)

 

Met persoonlijke leiderschap leer je weer vitaal en bewust in het leven staan en ontdek je wat je in beweging zet en wat afremt. Je herpakt

de leiding over je eigen leven.
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? en Hoe doe ik dat? zijn centrale vragen waar in de loop van het coachingstraject

antwoord op wordt gegeven. 

Gedurende het traject leer je weer beter contact te krijgen met jouw innerlijke drijfveren en persoonlijke grenzen en neem je weer de leiding over jouw leven. Een innerlijke transformatie omdat sturing van je omgeving onmogelijk is als de zelfsturing ontbreekt.  

Om deze te ontdekken of te doorgronden kunnen onder andere de volgende thema’s tijdens onze persoonlijke gesprekken 

worden behandeld: 

  • Vergroten zelfvertrouwen, autonomie en authenticiteit 

  • Balans werk en privé 

  • Harmonie in gedachten en gevoelens 

  • Omgaan met emoties (boosheid, frustratie, angst, verdriet, schaamte, onmacht) 

  • Stress op het werk 

  • Relaties, stiefgezinnen 

  • Terugkerende thema’s in je leven 

 ​

Counseling

Counseling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. 

Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? Dan kan counseling voor jou uitkomst bieden. 

• Overspannenheid en burn out 
• Emotionele problemen 
• Chronische vermoeidheid 
• Problemen op het werk 
• Communicatieproblemen en conflicten 
• Relatieproblemen 
• Nieuw samengesteld gezin 
• Slaapproblemen en concentratieverlies 
• Klachten van depressieve aard 
• (Vage) lichamelijke klachten 

Wat is counseling

Counseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Ik ondersteun en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.   

Persoonlijke counseling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Hoe gaat counseling? 

De gesprekken zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Ik werk niet volgens een “standaardlijstje”, hierdoor wordt alles persoonlijk maatwerk. In gesprekken en met behulp van oefeningen, begeleid ik jou in het verhelderen van jouw 

functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, 

gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving. Er is geen leiderschap van buitenaf als het binnen in jezelf ontbreekt!

De instrumenten voor persoonlijk leiderschap en zelfsturing die ik hanteer zijn o.a. Focussen, Theory U, Transformational Presence, Opstellingen, Yucel, Mindfulness, Ret, Byron Katie, Geweldloze Communicatie, Access Consciousness, OldPain2Go, intuïtieve reading, energetische instrumenten.

Modulair

Coaching en counseling bied ik aan in drie complementerende modules. Lees hier meer.

bottom of page