top of page

Achtergrond

Ik kwam in een emotionele achtbaan terecht. Het heeft mij veel tijd, moeite en veel teleurstellingen gekost om uiteindelijk de juiste weg weer te vinden. Ik voelde aan alles dat ik de enige was die het tij kon keren. Ik moest actie ondernemen. En dat deed ik. Ik ging op zoek naar rust, geluk en vervulling. Had geen idee waar ik naar onderweg was maar op een dieper niveau was er iets in mij ontwaakt. Ik weet nu dat dit het ontwaken van mijn ziel was. Vele innerlijke conflicten zijn uitgevochten en sommige behoeven nog aandacht. Mijn bewustzijnsontwikkeling heeft vele wegen bewandeld en door al deze ervaringen ben ik mij als coach en counselor gaan specialiseren.

 

Ik ben afgestudeerd aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen en aanvullende opleidingen gevolgd. Naast mijn werk als job coach van mensen met een psychosociale en psychiatrische achtergrond bij RIBW-KAM in Haarlem ben ik sinds 2006 zelfstandig ondernemer en begeleid ik mensen persoonlijk.

Sindsdien heb ik honderden mensen geholpen om oude overtuigingen, gedachten en pijnen uit het verleden los te laten. Jij bent altijd degene die op elk ogenblik een keus kan maken. Je bent zelf de transformatie.

Mijn werkwijze is wat men noemt eclectisch-integratief en houdt in dat ik bepaalde methodieken gebruik op het moment dat ze volgens mij het meest zinvol zijn en combineer verschillende methodieken met elkaar. Mijn visie op gezondheid is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sommige ziektebeelden manifesteren zich lichamelijk, waarbij psychische factoren een rol spelen. Mijn missie is om zowel lichaam als psyche als één sturingsysteem te benaderen waardoor optimale veerkracht mogelijk wordt.

ABvC_beeldmerk.gif
logo.png
logo OP_GO.jpg
Image 21-08-18 at 22.31.jpg
logo Bewust Haarlem.png
bottom of page